Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens sammanträde den 27 maj 2014


Dag:
Tisdag den 27 maj 2014
Tid:
13:30-15:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Val av justerare

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 5.

  Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad och nya fordon

  SL 2013-4100

  PM

 • 6.

  Rapport om dagsläget inom färdtjänsten (ekonomi så som tertialrapport, funktion, pågående upphandlingar och inkomna skrivelser)

 • 7.

  Redovisning av förvaltningens tjänsteutlåtande (mall) avseende konsekvensbeskrivningar för sociala aspekter

 • 8.

  Riktlinjer för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (RiTill)

 • 9.

  Övriga frågor