Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-10-06
Till exempel, 2022-10-06
Sammanträde Datum Politiskt organ
INSTÄLLT! Forskningsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Forskningsberedningen
Innovationsberedningens sammanträde den 18 maj 2016 Innovationsberedningen
INSTÄLLT! Forskningsberedningens sammanträde den 15 september 2016 Forskningsberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2014 med tillägg Landstingsstyrelsen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 26 november 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Forskningsberedningens sammanträde den 17 november 2016 Forskningsberedningen
Forskningsberedningens sammanträde den 5 april 2016 Forskningsberedningen
Innovationsberedningens sammanträde den 10 november 2016 Innovationsberedningen
Forskningsberedningens extra sammanträde den 5 maj 2014 Forskningsberedningen
Miljöberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Miljöberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2014 Landstingsstyrelsen
Forskningsberedningens sammanträde den 4 mars 2014 Forskningsberedningen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 20 oktober 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 29 januari 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 14 mars 2016 Arbetsutskottet
Miljöberedningens sammanträde den 26 november 2015 Miljöberedningen
Arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016 Arbetsutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 2 juni 2015 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 november 2015 Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 Landstingsstyrelsen
Innovationsberedningens sammanträde den 7 april 2016 Innovationsberedningen
Miljöberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Miljöberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 22 mars 2016 Arbetsutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 12 april 2016 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Forskningsberedningen
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2014 Landstingsstyrelsen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 27 augusti 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskningsberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Forskningsberedningen
Arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2016 Arbetsutskottet
Miljöberedningens sammanträde den 29 januari 2015 Miljöberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 19 februari 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Innovationsberedningens sammanträde den 29 januari 2015 Innovationsberedningen
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 november 2014 Landstingsfullmäktige
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammnträde den 1 oktober 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 9 april 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Innovationsberedningens sammanträde den 9 april 2015 Innovationsberedningen
Forskningsberedningens sammanträde den 28 maj 2015 Forskningsberedningen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 25 augusti 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014 Landstingsstyrelsen
INSTÄLLT - Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 25 augusti 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 27 maj 2014 Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 22 november 2016 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Forskningsberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2014 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 26 augusti 2014 Arbetsutskottet
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 19 februari 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Arbetsutskottets sammanträde den 14 april 2015 Arbetsutskottet

Sidor