Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-10-06
Till exempel, 2022-10-06
Sammanträde Datum Politiskt organ
Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari 2015 Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens extra sammanträde den 27 maj 2014 Landstingsstyrelsen
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 22 oktober 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Arbetsutskottet sammanträde den 10 maj 2016 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16-17 december 2014 Landstingsfullmäktige
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 5 april 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2014 Landstingsfullmäktige
Arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober 2014 Arbetsutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016 Arbetsutskottet
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 17 november 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Arbetsutskottets sammanträde den 4 mars 2014 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Forskningsberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014 Landstingsstyrelsen
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 8 mars 2016 Arbetsutskottet
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 16 augusti 2016 Arbetsutskottet
Arbetsutskottets sammanträde den 16 september 2014 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Landstingsfullmäktige
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 18 januari 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2015 Arbetsutskottet
Forskningsberedningens sammanträde den 4 mars 2014 Forskningsberedningen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2016 (med tillägg) Landstingsstyrelsen
INSTÄLLT - Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 19 maj 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 22 mars 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 december 2016 Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 20 september 2016 med tillägg Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 22 oktober 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Arbetsutskottets extra sammanträde den 21 januari 2014 Arbetsutskottet
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014 Landstingsfullmäktige
Forskningsberedningens extra sammanträde den 5 maj 2014 Forskningsberedningen
Beredningen för utbyggd tunnelbana sammanträde den 8 mars 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 14-15 juni 2016 Landstingsfullmäktige
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 28 maj 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 16 augusti 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsstyrelsens sammanträde den 1 september 2015 Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014 Landstingsstyrelsen
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammnträde den 1 oktober 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Forskningsberedningens sammanträde den 2 mars 2015 Forskningsberedningen
Extra sammanträde med arbetsutskottet den 9 februari 2016 Arbetsutskottet
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 27 augusti 2015 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2016 Arbetsutskottet
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 18 februari 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 maj 2014 Landstingsfullmäktige
Forskningsberedningens sammanträde den 26 september 2014 Forskningsberedningen
Arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 juni 2016 Landstingsstyrelsen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 1 oktober 2015 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april 2015 Landstingsstyrelsen
INSTÄLLT! Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 18 maj 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana

Sidor