Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-06-24
Till exempel, 2022-06-24
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Kulturnämndens sammanträde den 26 oktober 2016 Kulturnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämndens sammanträde tisdagen den 25 oktober 2016 Patientnämnden
Trafiknämndens sammanträde den 25 oktober 2016 Trafiknämnden
Arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Extra sammanträde med Arbetsutskottet den 25 oktober 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 24 oktober 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 20 oktober 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Innovationsberedningens sammanträde den 20 oktober 2016 Innovationsberedningen
INSTÄLLT! Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 20 okt 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 20 oktober 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 20 oktober 2016 Programberedningen för vårdval
Miljöberedningens sammanträde den 20 oktober 2016 är inställt Miljöberedningen
Forskningsberedningens sammanträde den 20 oktober 2016 Forskningsberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 20 oktober 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Sammanträde i programberedning för tandvård den 19 oktober 2016 Programberedningen för tandvård
NY TID! Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 19 oktober Färdtjänstberedningen
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 19 oktober 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Trafiknämndens färdtjänstutskotts sammanträde den 19 oktober 2016 Trafiknämndens färdtjänstutskott
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 18 oktober 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 18 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
INSTÄLLT! Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 18 oktober 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 18 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 18 oktober 2016 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 17 okt 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 17 okt 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 13 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 13 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 12 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 12 oktober 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 10 oktober 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Personalutskottets sammanträde den 4 oktober 2016 Personalutskottet
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 29 september 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Kulturnämndens sammanträde den 28 september 2016 Kulturnämnden
Kulturnämndens sammanträde den 28 september 2016 Kulturnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 september 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Trafiknämndens sammanträde den 27 september 2016 Trafiknämnden
Patientnämndens sammanträde den 27 september 2016 Patientnämnden
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 27 september 2016 LISAB/Ägarutskottet
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 26 september 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 22 sep 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 22 september 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 22 september 2016 Programberedningen för vårdval
Personalutskottets sammanträde den 22 september 2016 Personalutskottet
Trafiknämndens färdtjänstutskotts sammanträde den 21 september 2016 Trafiknämndens färdtjänstutskott
Sammanträde i programberedning för tandvård den 21 september 2016 Programberedningen för tandvård
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 21 september 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 21 september 2016 Färdtjänstberedningen
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 20 september 2016 Beredningen för sjötrafik

Sidor