Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-10-02
Till exempel, 2022-10-02
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Sammanträde den 25 mars 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 28 mars 2003 Sjukvårdsberedning Nord (2003-2006)
Sammanträde den 28 mars 2003 Sjukvårdsberedning Sydost (2003-2006)
Sammanträde den 7 april 2003 Sjukvårdsberedning Sydväst (2003-2006)
Kungörelse den 8 april 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 april med tilläggsärenden Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 22 april 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträden den 23 april 2003 Beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ/komplementärmedicin (2003-2006)
Sammanträde den 23 april 2003 Beredningen för gemensamma närsjukvårdsfrågor (2003-2006)
Sammanträde den 23 april 2003 Beredningen för jämlikt fördelad sjukvård (2003-2006)
Sammanträde den 24 april 2003 Beredningen för grupperna barn/ungdom och kvinnor (2003-2006)
Sammanträde den 25 april 2003 Sjukvårdsberedning Sydost (2003-2006)
Sammanträde den 25 april 2003 Sjukvårdsberedning Nord (2003-2006)
Sammanträde den 28 april 2003 Sjukvårdsberedning Söderort (2003-2006)
Sammanträde den 28 april 2003 Beredningen för missbruksfrågor, psykisk ohälsa och folkhälsa (2003-2006)
Kungörelse den 29 april 2003 Landstingsfullmäktige
Inställt Landstingsstyrelsen
Kungörelse LF den 13 maj med tillägg Landstingsfullmäktige
Sammanträde den 14 maj 2003 Sjukvårdsberedning Sydväst (2003-2006)
Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2003 med tillägg Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 21 maj 2003 Beredningen för jämlikt fördelad sjukvård (2003-2006)
Sammanträde den 21 maj 2003 Beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ/komplementärmedicin (2003-2006)
Sammanträde den 27 maj 2003 Sjukvårdsberedning Söderort (2003-2006)
Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 maj 2003 Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 27 maj 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 27 maj 2003 Beredningen för grupperna barn/ungdom och kvinnor (2003-2006)
Sammanträde den 28 maj 2003 Beredningen för gemensamma närsjukvårdsfrågor (2003-2006)
Sammanträde den 2 juni 2003 Sjukvårdsberedning Sydväst (2003-2006)
Sammanträde den 2 juni 2003 Sjukvårdsberedning Sydost (2003-2006)
Sammanträde den 2 juni 2003 Sjukvårdsberedning Nord (2003-2006)
Sammanträde den 2 juni 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 3 juni 2003 Beredningen för missbruksfrågor, psykisk ohälsa och folkhälsa (2003-2006)
Kungörelse den 10 juni 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Sammanträde den 16 juni 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 juni med tilläggslista Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 17 juni 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 augusti Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 20 augusti 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 20 augusti 2003 Beredningen för grupperna barn/ungdom och kvinnor (2003-2006)
Sammanträde den 21 augusti 2003 Sjukvårdsberedning Sydost (2003-2006)
Sammanträde den 21 augusti 2003 Sjukvårdsberedning Nord (2003-2006)
Sammanträde den 21 augusti 2003 Beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ/komplementärmedicin (2003-2006)
Sammanträde den 25 augusti 2003 Beredningen för jämlikt fördelad sjukvård (2003-2006)
Sammanträde den 25 augusti 2003 Beredningen för missbruksfrågor, psykisk ohälsa och folkhälsa (2003-2006)
Sammanträde den 26 augusti 2003 Sjukvårdsberedning Sydväst (2003-2006)
Sammanträde den 26 augusti 2003 Beredningen för gemensamma närsjukvårdsfrågor (2003-2006)
Sammanträde den 27 augusti 2003 Sjukvårdsberedning Söderort (2003-2006)
Föredragningslista till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september + Tilläggslista Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 2 september 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Kungörelse LF den 9 september 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige

Sidor