Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-06-24
Till exempel, 2022-06-24
Sammanträde
Datum Politiskt organ
Samverkan med handikapporganisationerna den 27 augusti 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkan med handikapporganisationerna den 24 september 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkan med handikapporganisationerna den 22 oktober 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkan med handikapporganisationerna den 17 december 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Sammanträden för programberedning för e-hälsa och öppna jämförelser 9 oktober 2014 Programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser
Sammanträden den 23 april 2003 Beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ/komplementärmedicin (2003-2006)
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 3 mars 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 27 januari 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 26 maj 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 24 november 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 23 mars 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 23 april 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 18 augusti 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 13 oktober 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 22 september 2015 LISAB/Ägarutskottet
Sammanträde med Sjukvårdsberedning Sydost den 17 mars 2004 Sjukvårdsberedning Sydost (2003-2006)
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 9 februari 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 7 september 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 7 december 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 18 maj 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 13 april 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med pensionärsorganisationerna den 12 oktober 2015 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Sammanträde med Patientnämnden den 8 februari 2012 Patientnämnden
Sammanträde med Patientnämnden den 6 mars 2012 Patientnämnden
Sammanträde med Patientnämnden den 22 maj 2012 Patientnämnden
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 25 maj 2016 Färdtjänstberedningen
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 21 september 2016 Färdtjänstberedningen
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 17 februari Färdtjänstberedningen
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 17 augusti Färdtjänstberedningen
Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 13 april Färdtjänstberedningen
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 24 maj 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 22 november 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 20 september 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 16 augusti 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 12 april 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde med beredningen för trafikplanering 18 februari 2016 Beredningen för trafikplanering
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 22 november 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 20 september 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 18 oktober 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 12 april 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med beredningen för sjötrafik onsdag den 25 maj 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde med beredningen för sjötrafik onsdag den 17 februari 2016 Beredningen för sjötrafik
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 9 maj 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 8 februari 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 7 november 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 4 april 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 31 augusti 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 30 november 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 29 augusti 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 28 september 2015 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Sidor