Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-06-21
Till exempel, 2022-06-21
Sammanträde
Datum Politiskt organ
Samverkansråd med handikapporganisationerna 22 augusti 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna 7 mars 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 10 februari 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 10 februari 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 11 april 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 12 maj 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 12 maj 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 14 december 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 16 december 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 19 december 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 19 januari 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 19 september 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 2 september 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 21 oktober 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 23 april 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 23 februari 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 23 september 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 augusti 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 augusti 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 februari 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 maj 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 mars 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 november 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 26 mars 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 26 oktober 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 27 april 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 27 februari 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 27 maj 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 28 januari 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 28 maj 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 28 september 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 29 april 2013 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 29 september 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 29 september 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 3 mars 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 3 mars 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 3 november 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 3 november 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 30 januari 2012 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 30 mars 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 30 november 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 31 augusti 2015 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 7 april 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 7 april 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 7 februari 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 8 december 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 8 december 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 9 juni 2014 Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 9 juni 2014 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Samverkansråd med handikapporganisationerna den 9 maj 2011 Samverkansråd med handikapporganisationerna

Sidor