Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-10-02
Till exempel, 2022-10-02
Sammanträde Datum Politiskt organ
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11-12 juni 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 7 september 2010 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 april 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 november 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 14 september 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse 12 mars Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 8 maj 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 april 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 4 maj 2010 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 13 oktober 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 2 mars 2004 (EXTRA Sammanträde med landstingsfullmäktige) Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 9 september 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 5 november 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 november 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 12 maj 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 december 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 14-15 juni 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 13 september 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse 11 mars 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 september 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 12 oktober 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 8 februari 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 12 oktober 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 9 april 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 12-13 juni 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 11 maj 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 24-25 november 2009 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2006 Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 9 mars 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 7 oktober 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Sammanträde i Allmänna utskottet den 2 februari 2009 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 4 september 2008 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 10 mars 2008 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 24 augusti 2009 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 4 december 2008 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 3 mars 2009 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 16 september 2008 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Almänna utskottet den 9 maj 2008 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 6 oktober 2009 Allmänna utskottet (1996-2010)
Sammanträde i Allmänna utskottet den 9 december 2008 Allmänna utskottet (1996-2010)

Sidor