Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-08-17
Till exempel, 2022-08-17
Sammanträde Datum Politiskt organ
Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 14 februari 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 16 mars 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 25 augusti 2009 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 april 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 14-15 juni 2016 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 13 december 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 13 maj med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse 2002-09-10 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 10 mars 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 september 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 14 och 15 december 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 10 maj 2005 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 14 januari 2003 Landstingsfullmäktige
Kungörelse 2002-02-12 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 december 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 21 juni 2010 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 december med fortsättning den 13 december 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 8 juni 2004 med tillägg 2 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 20 mars 2012 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 13 april 2010 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 8 september 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2014 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2006 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2016 Landstingsfullmäktige
Kungörelse LF den 10 februari 2004 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 10 juni 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 8 oktober 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 7 april 2009 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2013 Landstingsfullmäktige
Landstingslullmäktiges sammanträde den Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 25-26 november 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige den 7 juni 2005 med tillägg Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 11 februari 2003 Landstingsfullmäktige
Kungörelse 12 mars Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 januari 2011 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 november 2007 med tillägg Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige 7 september 2010 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 april 2008 med tillägg Landstingsfullmäktige

Sidor