Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-10-07
Till exempel, 2022-10-07
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Kallelse 2002-01-22 Landstingsstyrelsen
Kungörelse 2002-02-12 Landstingsfullmäktige
Kallelse 19 februari 2002 Landstingsstyrelsen
Kungörelse 12 mars Landstingsfullmäktige
Kallelse landstingsstyrelsen den 19 mars 2002 Landstingsstyrelsen
Landstingsfullmäktige 9 april 2002 Landstingsfullmäktige
Extra sammanträde med landstingsstyrelsen 2002 den 9 april Landstingsstyrelsen
Kallelse ls 23 apr -02 Landstingsstyrelsen
Kungörelse 14 maj 2002 Landstingsfullmäktige
Kallelse 2002-05-21 Landstingsstyrelsen
Kallelse 10 juni Landstingsstyrelsen
Kungörelse 18 juni 2002 Landstingsfullmäktige
Kallelse 20 augusti 2002 Landstingsstyrelsen
Kungörelse 2002-09-10 Landstingsfullmäktige
Kallelse den 17 september Landstingsstyrelsen
Kungörelse den 8 oktober 2002 Landstingsfullmäktige
Kallelse till landstingsstyrelsen den 22 oktober 2002 Landstingsstyrelsen
Kungörelse den 5 november 2002 Landstingsfullmäktige
Kallelse till landstingsstyrelsen den 12 november Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 november 2002 Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 november Landstingsstyrelsen
Kungörelse den 26 november 2002 Landstingsfullmäktige
Kungörelse den 10-11 december 2002 Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 december Landstingsstyrelsen
Kungörelse den 14 januari 2003 Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 januari 2003 Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 21 januari 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Inställt Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 10 februari 2003 Beredningen för gemensamma närsjukvårdsfrågor (2003-2006)
Sammanträde den 10 februari 2003 Beredningen för missbruksfrågor, psykisk ohälsa och folkhälsa (2003-2006)
Sammanträde den 10 februari 2003 Beredningen för grupperna barn/ungdom och kvinnor (2003-2006)
Kungörelse den 11 februari 2003 Landstingsfullmäktige
Sammanträde den 12 februari 2003 Beredningen för jämlikt fördelad sjukvård (2003-2006)
Sammanträde den 12 februari 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 14 februari 2003 Beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ/komplementärmedicin (2003-2006)
Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 februari 2003 med TILLÄGGSÄRENDEN Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 18 februari 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 21 februari 2003 Sjukvårdsberedning Sydost (2003-2006)
Sammanträde den 21 februari 2003 Sjukvårdsberedning Nord (2003-2006)
Sammanträde den 3 mars 2003 Sjukvårdsberedning Sydväst (2003-2006)
Sammanträde den 4 mars 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 10 mars 2003 Beredningen för jämlikt fördelad sjukvård (2003-2006)
Sammanträde den 10 mars 2003 Beredningen för grupperna barn/ungdom och kvinnor (2003-2006)
Kungörelse 11 mars 2003 med tillägg Landstingsfullmäktige
Sammanträde den 12 mars 2003 Beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ/komplementärmedicin (2003-2006)
Sammanträde den 12 mars 2003 Beredningen för gemensamma närsjukvårdsfrågor (2003-2006)
Sammanträde den 13 mars 2003, Beredningen för missbruksfrågor, psykisk ohälsa och folkhälsa (2003-2006)
Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 mars Landstingsstyrelsen
Sammanträde den 18 mars 2003 Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)
Sammanträde den 25 mars 2003 Sjukvårdsberedning Söderort (2003-2006)

Sidor