Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ärenden

Till exempel, 2022-10-07
Till exempel, 2022-10-07
Sammanträde Datum
Politiskt organ
Personalutskottes sammanträde den 27 oktober 2016 Personalutskottet
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 27 oktober 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 31 oktober 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Miljöberedningens sammanträde den 3 november 2016 Miljöberedningen
Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 7 november 2016 Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 9 november 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 9 november 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 10 november 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Innovationsberedningens sammanträde den 10 november 2016 Innovationsberedningen
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 10 november 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 14 nov 2016 Programberedningen för äldre och multisjuka
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 14 nov 2016 Programberedningen för akutsjukvård
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 november 2016 Landstingsfullmäktige
Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 16 nov 2016 Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Sammanträde för programberedningen för stora folksjukdomar den 16 november 2016 Programberedningen för stora folksjukdomar
Sammanträde i programberedning för tandvård den 16 november 2016 Programberedningen för tandvård
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 17 november 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Forskningsberedningens sammanträde den 17 november 2016 Forskningsberedningen
Fastighets- och investeringsberedningens sammanträde den 17 november 2016 Fastighets- och investeringslandstingsråd
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 17 november 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 17 november 2016 Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Sammanträde för programberedningen för vårdval den 17 november 2016 Programberedningen för vårdval
Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde den 17 november 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Extra sammanträde med Arbetsutskottet den 22 november 2016 Arbetsutskottet
Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2016 med tillägg Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottets sammanträde den 22 november 2016 Arbetsutskottet
Patientnämndens sammanträde tisdagen den 22 november 2016 Patientnämnden
Sammanträde med beredningen för trafikplanering tisdag den 22 november 2016 Beredningen för trafikplanering
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdag den 22 november 2016 Beredningen för sjötrafik
Trafiknämndens färdtjänstutskotts sammanträde den 23 november 2016 Trafiknämndens färdtjänstutskott
NY TID! Sammanträde med färdtjänstberedningen onsdag den 23 november Färdtjänstberedningen
Personalutskottets sammanträde den 24 november 2016 Personalutskottet
Landstingsstyrelsens samverkansråds sammanträde den 28 november 2016 Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 29 november 2016 LISAB/Ägarutskottet
Trafiknämndens sammanträde den 29 november 2016 Trafiknämnden
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 1 december 2016 Tillväxt- och regionplanenämnden
Landstingsstyrelsens pensionärsråds sammanträde den 5 december 2016 Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Extra sammanträde med beredningen för utbyggd tunnelbana den 6 december 2016 Beredningen för utbyggd tunnelbana
Kulturnämndens sammanträde den 7 december 2016 Kulturnämnden
Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 7 december Kulturnämnden
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 Landstingsfullmäktige
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 14 december 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 14 december 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 15 december 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 15 december 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr
Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 20 december 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 20 december 2016 Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder
Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 december 2016 Landstingsstyrelsen

Sidor