Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde den 4 mars 2014


Dag:
Tisdag den 4 mars 2014
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

 • 2.

  Genomförandebeslut avseende investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

  LS 1311-1455

 • 3.

  Förnyat genomförandebeslut för projekt SL Lås

  LS 1312-1601

 • 4.

  Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS), till två investeringsobjekt i investeringsplanen

  LS 1402-0210

 • 5.

  Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS) och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1401-0061, 1401-0062

 • 6.

  Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet

  LS 1311-1456

 • 7.

  Genomlysning av rutiner, direktiv och policy om informationssäkerhet

  LS 1311-1449

 • 8.

  Information om forskningssamarbetet 4 D – Artrit/Reumatism

  Föredragning av Sofia Ernestam, SPESAK Reumatologiska sjukdomar och Lars Klareskog, professor, Karolinska Institutet

 • 9.

  Statusrapportering strategiska investeringar

  Föredragning av Marit Brusdal Penna, direktör strategiska fastighetsfrågor och investeringar

 • 10.

  Information om ny förvaltning – Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan

  Föredragning av Riggert Anderson

 • 11.

  Information om tilldelningsbeslut i upphandling av Bild och funktion för Nya Karolinska Solna (NKS)

  Projektledare Ulrica Sehlstedt

 • 12.

  Nästa sammanträde med arbetsutskottet den 8 april 2014

 • 13.

  Övrigt