Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober 2014


Dag:
Tisdag den 14 oktober 2014
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

 • 2.

  Nytt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (nationellt ALF-avtal)

  LS 1408-0934

 • 3.

  Ägaranvisningar för Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB

  LS 1405-0683

 • 4.

  Ändring av bolagsordningen för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag samt kapitaltillskott till och inlösen av lån till bolaget

  LS 1407-0882

 • 5.

  Ägardialog Storstockholms lokaltrafik (SL) och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) VD

  Anders Lindström informerar

 • 6.

  Lägesrapport från Förvaltning för utbyggd tunnelbana inför samråd med allmänheten

  Förvaltningschef Riggert Andersson informerar

 • 7.

  Aktuell rapport om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård inkl Nya Karolinska Solnasjukhuset

  Information av chefen för programkontoret Henrik Gaunitz

 • 8.

  Nästa sammanträde med arbetsutskottet 25 november 2014

 • 9.

  Övrigt