Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde den 12 april 2016


Dag:
Tisdag den 12 april 2016
Tid:
10:30
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset


Dagordning

Ärenden

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Aktuell rapport om säkerhetsläget

  Avdelningschef Fredrik Bergengård informerar

 • 3.

  Landstingsdirektören informerar

  LS 2016-0060

 • 4.

  Information om Framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska Universitetssjukhuset

  Föredragning av Henrik Gaunitz och Stanley Holsteiner

 • 5.

  Information om fortsatt arbete med Sverigeförhandlingen

  LS 2015-1039

  Utvecklingsdirektör Hans-Erik Malmros informerar

Beslutsärenden

 • 6.

  Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2016

  LS 2016-0231

 • 7.

  Månadsrapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana per februari 2016

  LS 2016-0273

 • 8.

  Nulägesanalys – Energiarbete i Stockholms läns landsting

  LS 2015-0091

  Från Miljöberedningen 6 april 2016

 • 9.

  Anmälan av rapport Risk- och sårbarhetsanalys

  LS 1406-0751

 • 10.

  Riktlinjer för landstingets engagemang i klinisk forskning

  LS 2016-0383

  Från Forskningsberedningen 10 mars 2016

 • 11.

  Information om 3 R – framtidens vårdinformationsmiljö

  LS 2015-1308

 • 12.

  Övrigt

  Extra sammanträde med Arbetsutskottet tisdag 10 maj kl 11.30 – 11.45